อัตราว่างงานQ4ที่0.61%

ภาคนอกเกษตรยังมีความต้องการแรงงานพื้นฐานจำนวนมาก ซึ่งช่วยให้อัตราการว่างงานไม่เพิ่มขึ้นมาก และยังเป็นการดูดซับการจ้างงานในภาคเกษตรที่ลดลงโดยมีการโยกย้ายไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริกา