AIE-EA-GGC รับข่าวดีใช้บี10 ผู้ค้าน้ำมันตบเท้าจำหน่ายวันที่ 1 ม.ค. 63

“AIE-EA-GGC” วิ่งรับปัจจัยหนุนกระทรวงพลังงานเตรียมประกาศใช้ดีเซลบี10 เป็นเกรดพื้นฐาน 1 ม.ค. 63 หนุนยอดใช้บี100 ขยับเพิ่ม ฟาก “ปตท.” ทยอยนำร่องแล้ว 50 แห่ง ขณะที่ “ซัสโก้” หนุนรัฐขยับส่วนต่างเพิ่มเป็น 2 บาทต่อลิตร