ก.ล.ต.ปลื้มผลประเมิน FSAP บ่งชี้ตลาดทุนมีมาตรฐาน

ก.ล.ต .เผยผลประเมิน Financial Sector Assessment Program (FSAP) ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล ตอกย้ำศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทย ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ลงทุนทั่วโลก

แบงก์ชาติไฟเขียว TMB ควบรวมกิจการธนชาต

ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นชอบแบงก์ทหารไทยควบธนชาต ระบุต้องดำเนินการโอนกิจการธนชาตให้แล้วเสร็จภายในปี 64 ก่อนคืนใบอนุญาตประกอบการให้เหลือเพียงใบเดียว มีผลตั้งแต่ 2 ต.ค.นี้ ด้านบอร์ด TMB จัดสรร TSR จำนวน 30,355 ล้านหน่วย อายุ 55 วัน หมดอายุวันที่ 26 พ.ย.62