ธพส.ลุยก่อสร้าง ศูนย์ราชการโซน C รับ 13 หน่วยงาน

ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ เร่งพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน C มูลค่าก่อสร้าง 2 หมื่นล้านบาท เริ่มปี 62 เสร็จปี 65 รวม 4 ปี รองรับ 13 หน่วยงาน ศาลปกครองสูงสุด กระทรวงดิจิทัล กระทรวงการท่องเที่ยวฯ สำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน ปปง. ดีเอสไอ

ธุรกิจ ‘รับจำนำทะเบียนรถ’ มัดมือชกหลบเลี่ยงกฎหมายทั้งระบบ..!?

ในทันทีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกมา “จุดพลุ” การยก “ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินนอกกำกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พ.ศ…..” เพื่อเข้ามาจัดระเบียบบรรดาธุรกิจปล่อยเงินกู้ รับจำนำทะเบียนรถ หรือให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล ที่ไม่ได้อยู่ในการกำกับของธปท.หรือที่เรียกว่าธุรกิจ “นอนแบงก์” ทั้งหลาย