‘หัวเว่ย’ หนุนรัฐเร่งพัฒนา 5G ขับเคลื่อนไทยสู้นานาประเทศ

“หัวเว่ย” หนุนภาครัฐเร่งพัฒนาเทคโนโลยี 5G ขับเคลื่อนไทยพร้อมแข่งขันกับนานาประเทศ ชี้ 5G จะเป็นโครงสร้างดิจิทัลพื้นฐานเชื่อมต่อเทคโนโลยีหลัก ๆ นำไปสู่การบริการใหม่ ๆ ในอนาคต