ข่าวย่อย : บริษัทจดทะเบียน

IVL ลั่นโรงงานกลับมาผลิต, OGC แจ้งหยุดสายการผลิต, BCPG ร่วมทุนตั้งบริษัท, GPSC แต่งตั้ง 2 ตำแหน่ง