รายงานพิเศษ : ได้ฤกษ์ลบตำนาน PICNI

การหวนสู่สังเวียนรอบใหม่ของ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ WP หลังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุมัติให้พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอน หลังปฏิบัติตามข้อกำหนดของการพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว และให้หลักทรัพย์ของบริษัทซื้อขายใน SET จะเริ่มการซื้อขายเป็นวันแรก 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

WP พ้นเหตุถูกเพิกถอน จ่อกลับเข้าเทรด SET ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 61

ตลท.อนุมัติให้ WP พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอน และให้กลับมาซื้อขายหุ้นใน SET กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ตั้งแต่ 1 ก.พ. 61 เป็นต้นไป

พลวัตปี 2017 : เกมทึ้งซากแพะ

เกมที่ขึ้นชื่อลือชาเพื่อแสดงความเป็นลูกผู้ชายบนหลังอานม้าของผู้คนในเอเชียกลางและถนนสายไหมทางบกครั้งโบราณ ที่ตกทอดมาถึงสังคมชนเผ่าอัฟกัน “ทึ้งซากแพะตาย” เคยเป็นต้นแบบของคำเรียกขานการที่บุคคลภายนอกสังคมเข้าแทรกแซงกิจการภายในที่ขัดแย้งกัน เป็นเกมที่ไร้ประโยชน์ แต่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นหลักทรัพย์ไทย ก็ยังปรากฏให้เห็นว่ายังมีเกมนี้เกิดขึ้น ท่ามกลางคำถามว่าคนที่มีบทบาทเกี่ยวข้องต้องการอะไรกันแน่