สมัครสมาชิก

สิ่งที่สมาชิกจะได้รับ
1. สมาชิกสามารถอ่านหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจฉบับ PDF ผ่านทางเว็บไซต์ ตั้งแต่ 22.30 น. เป็นต้นไป
2. สำหรับสมาชิกต่ออายุครั้งที่ 3 เป็นต้นไปสามารถรับข่าวพิเศษผ่านทาง “Kaohoon Line”

กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัว

 • - 2500฿ / 1 Year
  สมาชิกนักศึกษา 2,500 บาท ต่อปี
  - 3000฿ / 1 Year
  ต่ออายุสมาชิก 3000 บาท ต่อปี
  - 15000฿ / 1 Year
  สำหรับนิติบุคคุล 1 ปี ราคา 15,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  - 3600฿ / 1 Year
  สมาชิกบุคคลทั่วไป 3,600 บาท ต่อปี
  - 2500฿ / 1 Year
  โปรโมชั่น เดือนเกิด 2,500 บาท ต่อปี