SCBAM ออก 3 กองทุน RMF เน้นหุ้นผันผวนต่ำทั่วโลก

บลจ.ไทยพาณิชย์ (SCBAM) เพิ่มทางเลือก RMF ผ่าน 3 กองทุนใหม่ รับมือวัยเกษียณ เน้นลงทุนหุ้นผันผวนต่ำทั่วโลก อสังหาฯ – โครงสร้างพื้นฐาน และหุ้นสหรัฐฯ เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 3-9 ก.ย. 62 นี้ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท