VTE การันตีงบปี 61 โตกว่าปี 60 จ่อบุ๊ครายได้ค่าก่อสร้าง+COD โรงไฟฟ้ามินบู

VTE ปรับโครงสร้างธุรกิจ เดินหน้าโรงไฟฟ้ามินบู 220 MW คาดงบปี 61 โตกว่าปี 60 หลังบุ๊ครายได้ค่างานก่อสร้าง 2,500 ล้านบาท ลั่นโรงไฟฟ้ามินบู เฟสแรก 50 MW จ่อ COD กลางปี 61 ฟาก SCN ทุ่มงบ 114 ล้านบาท ซื้อโรงไฟฟ้า 99.99% จาก VTE