จ่อเลิกชดเชยพลังงานทดแทน เร่งศึกษาแนวทางเสร็จก.ย.นี้

“สบพน.” จ้างสถาบันปิโตรเลียม ศึกษาแนวทางยกเลิกนำกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปชดเชยพลังงานทดแทนทุกกรณี เหตุผิดวัตถุประสงค์ รอผลการศึกษาจะเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้