RCL ลั่นรายได้ปีนี้ 1.7 หมื่นล้าน เปิดตัวเรือลำใหม่มูลค่าพันล้าน

RCL ตั้งเป้าปี 62 รายได้พุ่ง 17,000 ล้านบาท หลังปรับระบบภายใน-ขยายกองเรือ-สร้างฐานลูกค้าให้แข็งแกร่ง ล่าสุดรับเรือเดินสมุทรลำใหม่ 1 ลำ ขนาดบรรทุก 18,000 ตัน มูลค่า 1,000 ล้านบาท และตรียมรับเรือเพิ่มอีก 1 ลำ ต.ค.นี้ มูลค่า 1,000 ล้านบาท หนุนทั้งปีกองเรือครบ 48 ลำ

รายงานพิเศษ : หุ้นเดินเรือแล่นฉิว

บรรยากาศกลุ่มธุรกิจเดินเรือขนส่งได้กลับเข้ามาสร้างความคึกคักให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งใหม่ในช่วงระยะสั้นๆ นี้อีกครั้ง หลังดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) ส่งสัญญาณปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาสองสัปดาห์แล้ว ล่าสุดวันที่ 19 เม.ย. 2561 ปิดที่ระดับ 1,124 จุด

สังคมธุรกิจ : เบญจภา

* พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กก.ผจก. ธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมลงนามกับ สุเมธ ตันธุวนิตย์ กก.ผจก.บมจ.อาร์ ซี แอล (RCL) และ สุเทพ ตระนันทสิน กก.รองผจก. (ปฏิบัติการ) RCL ในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK วงเงิน 27.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนการต่อเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ลำใหม่จำนวน 2 ลำ ระวางบรรทุกขนาดลำละ 1,668 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าของ RCL ช่วยให้ RCL สามารถบริหารจัดการกองเรือและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของกลุ่มบริษัทในอนาคต เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจพาณิชยนาวีและระบบโลจิสติกส์ทางน้ำของไทย ณ EXIM BANK สนง.ใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

รายงานพิเศษ : “ส่องหุ้นหมวดขนส่งและโลจิสติกส์” โชว์กำไร Q2 เยี่ยม

ปัจจุบันโลจิสติกส์ได้มีการแพร่หลายและเป็นกระแสที่ทั้งทางภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญยิ่ง เนื่องมาจากกลไกการค้าโลกได้มีการเปลี่ยนแปลง การค้าระหว่างประเทศมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว อยู่ในภายใต้การครอบงำของยุคของโลกาภิวัตน์ นโยบายการเปิดเสรีการค้าตามข้อตกลง Free Trade Area : FTA การทำการค้าแบบทวิภาคี ทำให้การค้าในปัจจุบันเป็นการค้าแบบไร้พรมแดน