พลวัตปี 2017 : เงินเฟ้อในกลไกเศรษฐกิจ

ตัวเลขไม่เคยโกหก แต่คนแถลงตัวเลขจะโกหกหรือไม่ ต้องพิจารณากันให้ดี โดยเฉพาะตัวเลขดัชนีเศรษฐกิจที่เปิดเผยโดยหน่วยงานรัฐที่ยิ่งใหญ่ และพร้อมจะ “ทาสีใหม่” เสมอเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง