DIF เพิ่มทุนไม่กระทบปันผล ซื้อสินทรัพย์ทรู 1.58 หมื่นล.

โบรก ฯ ฟันธง DIF เพิ่มทุนซื้อทรัพย์สินทรู 1.43-1.58 หมื่นล้านบาท เพียงพอที่จะรองรับไดลูทที่เกิดขึ้น ทำให้เงินปันผลต่อหน่วยจะไม่ลดลงจากเดิม แนะผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ์เพิ่มทุน รับปันผลงาม 6-7% คาดดีลเสร็จในเดือนส.ค.นี้