ผู้ถือหุ้น MACO ไฟเขียว ซื้อ VGM มาเลเซีย 75% ลุยขยายสื่อโฆษณาตปท.

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ MACO โหวตอนุมัติซื้อ VGM มาเลเซีย สัดส่วน 75% คิดเป็นมูลค่าการซื้อ 360 ล้านบาท ลุยขยายธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านไปต่างประเทศ